Tarieven

Scholte Bewind brengt bij aanvang/start van het bewind eenmalig kosten in rekening. Daarnaast wordt er maandelijks een tarief in rekening gebracht. De hoogte hangt af van de gezinssituatie en of er sprake is van problematische schulden of niet. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijks Overleg Van Kantonsectorvoorzitters (LOVCK).Maandelijkse kosten alleenstaande
€ 114,14
Maandelijkse kosten alleenstaande met problematische schulden
€ 147,62
Maandelijkse kosten gezin
€ 136,94
Maandelijkse kosten gezin, waarvan één persoon met problematische schulden
€ 157,09
Maandelijkse kosten gezin met problematische schulden
€ 177,17
Eenmalige intakekosten alleenstaande
€ 644,93
Eenmalige intakekosten gezin
€ 773,93