Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een wettelijke voorziening bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of door het hebben van problematische schulden tijdelijk of blijvend problemen hebben met het beheren van hun financiƫle administratie en/of met het omgaan van hun geld. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon daar alleen samen met de bewindvoerder over beslissen. Daarmee wordt het vermogen van de onderbewindgestelde beschermd en wordt ook voorkomen dat andere mensen misbruik van een bepaalde situatie kunnen maken. Bewind is dus een puur financiƫle maatregel die betrekking heeft op de goederen en gelden van een persoon. Beschermingsbewind wordt altijd uitgesproken door de Rechtbank.

De bewindvoerder voert onder andere de volgende werkzaamheden voor u uit:

  • Doorbetalen van uw vaste lasten
  • Uitbetalen van leefgeld
  • Aanvragen van kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen en waterschapslasten
  • Aanvragen van inkomensverruimende voorzieningen
  • Inventariseren van eventuele schulden
  • Het indienen van een aanvraag schuldregeling indien van toepassing
  • Het beheren en verwerken van de binnenkomende post
  • Het indienen van uw aangifte Inkomstenbelasting
  • Geschikte verzekeringen voor u afsluiten